Tytuł artykułu: Wyznaczanie modułu odciążenie – obciążenie powtórne dla gruntów głębokiego podłoża

Autorzy: TYMIŃSKI, W., STEFANEK, P., DANILUK, H., KIEŁCZEWSKI, T.

Słowa kluczowe: model HSS, badania trójosiowe, parametry odkształceniowe

Streszczenie: W celu zastosowania modelów hardening solil i small strain w geotechnicznych obliczeniach numerycznych należy określić parametry odkształceniowe wyznaczone na podstawie badań trójosiowych. Obok takich parametrów jak początkowy moduł odkształcenia (E0) czy moduł dla odkształcenia odpowiadającego 50% wartości dewiatora (E50) należy wyznaczyć tzw. moduł odciążenie – obciążenie powtórne (Eur). W niniejszej publikacji omówiono wyniki badań gruntów pobranych z otworów, których głębokość sięgała 80 m. Ze względu na to, że E0 i E50 wyznacza się na podstawie standardowych badań trójosiowych z pomiarem prędkości fali poprzecznej, w artykule skupiono się głównie na parametrze Eur, do którego wyznaczenia potrzebne jest wykonanie bardziej zaawansowanych badań. Na podstawie otrzymanych wyników zaproponowano związki korelacyjne między modułem Eur a podstawowymi cechami fizycznymi gruntu i zmianą naprężenia efektywnego. Omówiono również procedury wykonywania badań trójosiowych mających na celu wyznaczenie parametrów E0, E50 i Eur.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.11

Cytowanie w stylu APA: Tymiński, W., Stefanek, P., Daniluk, H. & Kiełczewski, T. (2018). Wyznaczanie modułu odciążenie – obciążenie powtórne dla gruntów głębokiego podłoża. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 27 (2), 114-122. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.11

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Tymiński, Stefanek, Daniluk & Kiełczewski, 2018), następne powołania: (Tymiński i inni, 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Tymiński, Wojciech, Paweł Stefanek, Hubert Daniluk, Tomasz Kiełczewski. "Wyznaczanie modułu odciążenie – obciążenie powtórne dla gruntów głębokiego podłoża." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 80 ser., vol. 27, nr 2, (2018): 114-122. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.11.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Tymiński i inni 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_80art2pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back